Strona główna1% podatku

Przekaż 1% podatku dla Stanicy

Od 1 stycznia 2004 roku, każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego może przeznaczyć jego jeden procent na dowolną organizację pożytku publicznego. Związek Harcerstwa Polskiego jest taką organizacją.

„Jeden procent” to jedyna część podatku, o której przeznaczeniu podatnik może zdecydować. Jeśli osoba wypełniająca PIT pominie to pole, 1% zostanie przeznaczony państwu. Przekazanie jednego procenta jest bardzo proste, nie ponosi się żadnych dodatkowych kosztów.

Dzięki sympatykom i przyjaciołom, przekazującym 1% dla Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Stanica”, co roku możemy przeznaczyć na swoją działalność wychowawczą dodatkowe kilka tysięcy złotych. W ostatnim roku było to około 5000 zł. Dziękujemy!

Fundusze te pozwalają nam na organizowanie atrakcyjniejszych działań dla dzieci i młodzieży, wykonywanie remontów podnoszących jakość i bezpieczeństwo naszego sprzętu. Wciąż prowadzimy działania podnoszące jakość naszej pracy, niezbędne dla sprawnego funkcjonowania ośrodka. Wśród przedsięwzięć finansowanych z 1% znajdują się m. in.:

 • szkolenia dla kadry instruktorskiej oraz żeglarskiej
 • dofinansowania do biwaków i obozów
 • uzupełnianie elementów umundurowania oraz akcesoriów harcerskich
 • remonty oraz kompletowanie sprzętu żeglarskiego
 • zakup książek i innych materiałów żeglarskich i harcerskich

Dlaczego przekazać 1% swojego podatku właśnie nam?

 • opiekujemy się dziećmi i młodzieżą, dajemy im szansę na zdobycie wielu pożytecznych umiejętności
 • stwarzamy alternatywną formę spędzania wolnego czasu
 • uczymy czym jest żeglarstwo, prezentując dobrą kulturę, etykę i etykietę żeglarską
 • stwarzamy możliwość zdobywania stopni żeglarskich
 • krzewimy harcerską tradycję, ucząc odpowiedzialności, zaradności, aktywności i wrażliwości
 • staramy się działać u podstaw, usuwając przyczyny, a nie skutki złego postępowania młodzieży

Przekazując nam 1% podatku, pomagasz nam sprawniej realizować te cele.

Kto może przekazać 1% podatku?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19 – procentowej stawki podatku

Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku

 • podatnik wskazuje organizację pożytku publicznego i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;
 • podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji;
 • organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazał jej 1% - dowie się tylko, z którego urzędu pochodzi otrzymana kwota;
 • wpłaty dla organizacji będą wpływać na konta organizacji, w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy otrzymane od tzw. ryczałtowców) i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowców i rozliczających się według tzw. skali podatkowej)

Jak przekazać 1% podatku dla ZHP?

 1. W sekcji WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), należy podać dane organizacji pożytku publicznego, czyli:
  • Numer KRS - 0000264246
 2. W polu 'Wnioskowana kwota' podajemy kwotę jaką chcemy przekazać, czyli 1% swojego podatku w zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy. Np. z podatku 1023,56 zł kwota wyniesie: 10 zł 20 gr.
 3. W sekcji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE należy podać szczegółowy cel, czyli 'dla HOW Stanica'. Warto podać w sąsiedniej rubryce dane ułatwiające kontakt z podatnikiem, dzięki czemu łatwiej będzie nam odwdzięczyć się Państwu za wsparcie.

Przykładowa deklaracja PIT-37

(dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie, dzieło, bądź emerytów)

PIT 37, 1 procent

Promuj Stanicę wśród znajomych!

Wszystkich, którzy chcą wspierać nas w działalności harcerskiej, prosimy o propagowanie naszych działań i akcji wśród znajomych. Można to zrobić dobrym słowem, ale także poprzez zachęcenie ich do przekazania nam swojego 1%. Poniżej znajduje się link do naszej ulotki z instrukcjami przekazania swojego podatku:

Dziękujemy!