Rozkaz L1/2014

Wrocław, 30 stycznia 2014 r.

Otwieram próbę na stopień harcerki Rzeczypospolitej dh. Karolinie Buczaniewicz. Opiekunem próby jest phm. Irena Dołyk

Czuwaj!
Komandor Adam Dacko, phm.