Rozkaz L3/2007

Wrocław, 21.10.2007


 1. Wyjątki z rozkazu Komendanta Hufca z dnia 15.10.2007
  1. Zwalniam z funkcji Komendanta HOW Stanica dh Marcina Magera. Dziękuję druhowi Marcinowi za dotychczasową służbę instruktorską i życzę wielu dalszych sukcesów w życiu osobistym i harcerskim.
  2. Mianuję Komendantem HOW Stanica dh Adama Dacko.
 2. Otwarcia i zamknięcia prób
  1. Na wniosek Komisji Stopni Wędrowniczych zamykam próbę i przyznaję stopień wędrowniczki dh Barbarze Horyń.
 3. Podziękowania
  1. Dziękuję komendantom obozów dh Michałowi Peszowi i dh Maciejowi Sieczkowskiemu za sprawne przeprowadzenie akcji letniej.
  2. Dziękuję dh Oldze Białobrzeskiej, dh Jakubowi Obuchowskiemu, dh Katarzynie Lechwar, dh Michałowi Peszowi, dh Andrzejowi Bilińskiemu, dh Benedyktowi Bysiowi oraz wszystkim drużynowym za pomoc w organizacji wrześniowego "Żeglarskiego Startu".
  3. Dziękuję dh Wojciechowi Dacko za organizację remontu rynny oraz za pomoc na rzecz rozwoju ośrodka.
  4. Dziękuję druhom: Andrzejowi Bilińskiemu, Grzegorzowi Chabie, Wojciechowi Dacko, Jerzemu Pękalskiemu oraz Piotrowi Styrkowcowi za pomoc w przeprowadzeniu kursów żeglarskiego i motorowodnego.
  5. Dziękuję Przemkowi Wojtkowiakowi za pomoc przy pracach na ośrodku.
  6. Dziękuję i gratuluję załogom startującym w regatach o puchar 50-lecia WrOZŻ. W swojej klasie zwyciężyła załoga Bartłomieja Skwary a w łącznej klasyfikacji zajęliśmy 3. miejsce.
Czuwaj!
Komandor, Adam Dacko, phm