Rozkaz L1/2008

Wrocław, 21.10.2007

  1. Otwarcia i zamknięcia prób
    1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerski orlej dh Justynie Łuźniak.
Czuwaj!
Komandor, Adam Dacko, phm