Rozkaz L3/2008

Wrocław, 18.04.2008

  1. Otwarcia i zamknięcia prób
    1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerza orlego dh Radosławowi Gryminowi. Opiekunem próby jest pwd Olga Białobrzeska.
  2. Komunikaty.
    1. Dnia 6 maja 2008 r rozpocznie się remont dachu na hangarach. W związku z tym zwołuję na 26 kwietnia, na godz. 10:00, zbiórkę roboczą Stanicy, w celu opróżnienia hangarów.
Czuwaj!
Komandor, Adam Dacko, phm