Rozkaz L4/2008

Wrocław, 09.05.2008

  1. Otwarcia i zamknięcia prób
    1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerza orlego dh Piotrowi Bagińskiemu. Opiekunem próby jest pwd Maciej Sieczkowski.
Czuwaj!
Komandor, Adam Dacko, phm