Rozkaz L6/2008

Wrocław, 09.11.2008

  1. Otwarcia i zamknięcia prób
    1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych zamykam próbę z wynikiem negatywnym druhnie Hannie Siwiec.
    2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych zamykam próbę z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień harcerki orlej druhnie Irenie Dołyk.
Czuwaj!
Komandor, Adam Dacko, phm