Rozkaz L5/2008

Wrocław, 19.10.2008

Druhny i druhowie!

Za nami kolejny sezon żeglarski. Był to czas nowych wyzwań: rejsów, obozów, kursów, regat czy biwaków żeglarskich. Jednocześnie był to też czas istotnych zmian w funkcjonowaniu przystani i drużyn. Pojawili się nowi instruktorzy, zmieniły się drużyny, a przede wszystkim zmieniła i zmienia się sama Stanica.

Nasi harcerze byli w tym roku na Bałtyku, morzu Północnym, morzu Śródziemnym i na Atlantyku. Odbył się spływ Odrą, a rejs po Zalewie Szczecińskim dostarczył niezapomnianych i bardzo przydatnych doświadczeń. Dzięki naszym i zaprzyjaźnionym instruktorom w tym roku kolejne osoby uzyskały patenty żeglarskie i motorowodne.

Zorganizowaliśmy samodzielny obóz na bazie w Krzeczkowie, w tym roku odbyła się też pierwsza od lat obozowa sesja manewrowa. Dociera się nowa formuła szkolenia żeglarskiego, lepiej wykorzystująca metodykę harcerską. Nie można też zapominać o przygotowaniu już IV Spartakiady Drużyn Wodnych, w której nasze drużyny zajęły pierwsze dwa miejsca.

W tym roku udało nam się też zrealizować parę dużych inwestycji. Dzięki wsparciu byłych instruktorów, hufca, chorągwi, urzędów miejskiego i marszałkowskiego oraz sponsorów mamy rozbudowany port, wyremontowane hangary z nową instalacją elektryczną, czy nowe sanitariaty.

Żadne z tych działań nie było by możliwe bez osób wspierających i organizujących.
W związku z tym chciałbym podziękować w imieniu Stanicy i swoim:

  • za przeprowadzenie Akcji Letniej: dh. Małgorzacie-Pruchnickiej Brokoś, Annie Dąbek-Pesz, dh. Michałowi Peszowi i dh. Jakubowi Obuchowskiemu oraz wszystkim byłym i obecnym drużynowym;
  • za udostępnienie bazy i utrzymywanie obozantów w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej: Bożenie Wolak, Beacie Ginter i dh. Dariuszowi Kalusowi;
  • za zorganizowanie sesji manewrowej: dh. Pawłowi Reymontowi i dh. Danielowi Skwarnikowi;
  • za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu modernizacji ośrodka: dh. Dariuszowi Kalusowi, dh. Krzysztofowi Kołodziejczykowi, dh. Wojciechowi Dacko, dh. Jerzemu Pękalskiemu, dh. Leszkowi Chudzyńskiemu oraz dh. Benedyktowi Bysiowi;
  • za pomoc w obsłudze i utrzymaniu przystani i bazy sprzętowej: dh. Benedyktowi Bysiowi, dh. Irenie Dołyk, Jerzemu Obuchowskiemu, dh. Pawłowi Reymontowi, dh. Michałowi Peszowi, dh. Janowi Środkowi, Piotrowi Bartkowskiemu oraz Tadeuszowi Fedorowi;
  • za pomoc w kampanii 1%: Annie Dąbek-Pesz oraz Kręgowi Starszyzny;
  • urzędom Miejskim i Marszałkowskim, oraz wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska za wsparcie finansowe w modernizacji ośrodka i działaniach programowych

Czuwaj!
Komandor, Adam Dacko, phm