Rozkaz L1/2009

Wrocław, 12.02.2009

  1. Otwarcia i zamknięcia prób
    1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerki orlej druhnie Paulinie Wróblewskiej. Opiekunką próby jest dh Irena Dołyk.
    2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych zamykam próbę z wynikiem negatywnym druhnie Karolinie Brokos.
    3. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych przedłużam próbę na stopień harcerki orlej druhnie Justynie Łuźniak do sierpnia 2009 roku .
Czuwaj!
Komandor, Adam Dacko, phm