Rozkaz L2/2009

Wrocław, 20.04.2009

 1. Mianowania.
  1. Mianuję na funkcję zastępcy komandora do spraw programowych druha Grzegorza Bakulińskiego.
 2. Otwarcia i zamknięcia prób
  1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerki orlej druhnie Annie Marko. Opiekunką próby jest dh Irena Dołyk.
  2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerki orlej druhnie Joannie Huzar. Opiekunką próby jest dh Irena Dołyk.
  3. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerza orlego druhowi Marcinowi Huttowi. Opiekunem próby jest dh Tomasz Daroszewski.
  4. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych przedłużam próbę na stopień harcerza orlego druhowi Pawłowi Zalewskiemu.
Czuwaj!
Komandor, Adam Dacko, phm