Rozkaz L4/2009

Wrocław, 11.07.2009

  1. Otwarcia i zamknięcia prób
    1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerza orlego druhowi Michałowi Mironiskiemu. Opiekunem próby jest dh Maciej Sieczkowski.
    2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerza orlego druhowi Michałowi Grochowskiemu. Opiekunem próby jest dh Benedykt Byś.
    3. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych przedłużam próby na stopień harcerza orlego druhom Pawłowi Zalewskiemu i Piotrowi Bagińskiemu.
Czuwaj!
Komandor, Adam Dacko, phm