Rozkaz L5/2009

Wrocław, 17.07.2009

 1. Otwarcia i zamknięcia prób
  1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych zamykam próbę i przyznaję stopień harcerza orlego druhowi Radkowi Gryminowi.
  2. Otwieram próbę na znak służby kulturze druhnom: Irenie Dołyk, Joannie Huzar, Paulinie Wróblewskiej i Annie Marko.
 2. Powołania
  1. Powołuję dh. Grzegorza Bakulińskiego na szefa grupy kwatermistrzowskiej do spraw przygotowania terenu obozowego.
  2. Powołuję dh. Pawła Reymonta na szefa grupy odpowiedzialnej za przygotowanie do obozu sprzętu żeglarskiego.
  3. Powołuję dh. Benedykta Bysia na szefa grupy odpowiedzialnej za przygotowanie do obozu sprzętu biwakowego.
  4. Powołuję dh. Piotra Krużyckiego na szefa grupy odpowiedzialnej za przygotowanie do obozu sprzętu kuchennego.
Czuwaj!
Komandor, Adam Dacko, phm