Rozkaz L7/2009

Wrocław, 29.11.2009

  1. Otwarcia i zamknięcia prób
    1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych zamykam próbę i przyznaję stopień harcerza orlego dh. Piotrowi Bagińskiemu i dh. Pawłowi Zalewskiemu.
Czuwaj!
Komandor, Adam Dacko, phm