Rozkaz L2/2010

Wrocław, 01.07.2010

  1. Otwarcia i zamknięcia prób
    1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerza orlego druhowi Markowi Mironiskiemu. Opiekunem próby jest dh Piotr Bagiński.
    2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerki orlej druhnie Magdalenie Tymiak. Opiekunem próby jest druhna Irena Dołyk.
    3. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerki rzeczypospolitej druhnie Irenie Dołyk. Opiekunem próby jest phm. Benedykt Byś.
    4. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerki orlej druhnie Karolinie Buczaniewicz. Opiekunem próby jest druhna Irena Dołyk.
Czuwaj!
Komandor, Adam Dacko, phm