Rozkaz L4/2010

Wrocław, 20.11.2010

  1. Otwarcia i zamknięcia prób
    1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerza orlego druhowi Konradowi Krakowiakowi. Opiekunem próby jest druhna Irena Dołyk.
    2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerza rzeczypospolitej druhowi Piotrowi Bagińskiemu. Opiekunem próby jest druh Grzegorz Bakuliński.
Czuwaj!
Komandor, Adam Dacko, phm