Rozkaz L1/2011

Wrocław, 22.02.2011

 1. Otwarcia i zamknięcia prób
  1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerki orlej druhnie Marcie Pękalskiej. Opiekunem próby jest druhna Irena Dołyk.
  2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerki orlej druhnie Marcie Słupik. Opiekunem próby jest druhna Irena Dołyk.
  3. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerza orlego druhowi Szymonowi Kilianowi. Opiekunem próby jest druh Piotr Bagiński.
  4. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych zamykam próbę i przyznaję stopień harcerza orlego druhowi Michałowi Mironiskiemu.
  5. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych zamykam próbę i przyznaję stopień harcerki orlej druhnie Paulinie Wróblewskiej.
  6. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych zamykam z wynikiem negatywym próbę na stopień harcerza orlego druhowi Marcinowi Huttowi.
Czuwaj!
Komandor, Adam Dacko, phm