Rozkaz L2/2011

Wrocław, 30.04.2011

  1. Otwarcia i zamknięcia prób
    Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych zamykam próbę i przyznaję stopień harcerki orlej druhnie Joannie Huzar.
  2. Podziękowania:
    1. Dziękuję dh. Janowi Środkowi za przygotowanie przeprowadzenie warsztatów szkutniczych.
    2. Dziękuję dh. Janowi Środkowi oraz bosmanom Pegaza, Biduli i Całego Dobytka za sprawne przygotowanie łodzi do sezonu.
Czuwaj!
Komandor, Adam Dacko, phm