Rozkaz L5/2011

 

Wrocław, 16.10.2011
 1. Zmiany organizacyjne.

  1.1.   Powołuję zespół do spraw promocji w składzie: Paulina Wróblewska - przewodnicząca, Szymon Kilian – zastępca oraz Agnieszka Billewicz, Joanna Huzar, Rafał Marcinkowski, Jakub Ostrowski i Magdalena Tymiak

  1.2.  Zwalniam z funkcji członka Kapituły Stopni Wędrowniczych dh. Olgę Białobrzeską. Dziękuję druhnie za dotychczasową służbę.

 2. Zwolnienia i mianowania bosmanów.

  Mianuję na funkcję bosmanów łodzi następujące osoby:
   
  • Agat – Rafał Marcinkowski
  • Bidula – Patryk Lewczuk
  • Cały Dobytek – Magdalena Szurko
  • Desantówka – Franciszek Maroszek
  • Elka – Jakub Ostrowski
  • Kalarepa – Karolina Buczaniewicz
  • Manana – Piotr Bagiński
  • Pegaz – Weronika Rybska
  • Problem – Michał Grochowski
  • Rekin – Kacper Kulczak
  • Smuga – Patryk Lewczuk
  • Optymisty – Jakub Ostrowski
  • Kajaki – Paulina Wróblewska
  • Bączek I – Magdalena Matuszewska
  • Bączek II – Lidia Krzyżanowska
  • Harcówka 3 i 96 – Aleksandra Rogozińska
    
  Dziękuję dotychczasowym bosmanom za odpowiedzialną i rzetelną służbę.
   
 3. Podziękowania
  • Dla phm. Przemysława Kędzierskiego i pwd. Agnieszki Kędzierskiej oraz pwd. Ireny Dołyk oraz pozostałym drużynowym i kadrom drużyn za organizację obozu nad jeziorem Koronowskim.
  • Dla phm. Grzegorza Bakulińskiego za organizację rejsu na s/y „Bies”
    
  • Dla pwd. Piotra Bagińskiego oraz zespołu w składzie: Irena Dołyk, Magdalena Tymiak, Paulina Wróblewska, Joanna Huzar, Maciej Sieczkowski, Michał Grochowski, Konrad Krakowiak, Paweł Reymont i Marek Mironiski za organizację Wodniackich Obchodów Stulecia Harcerstwa.
  • Dla druhów Pawła Reymonta, Piotra Bagińskiego i Daniela Skwarnika za pomoc w organizacji kursu na stopień żeglarza jachtowego.
  • Dla dh. Joanny Huzar i dh. Piotra Bagińskiego za organizację rejsów po Jezioraku.
  • Dla dh. Marty Pękalskiej i dh. Marka Mironiskiego za pomoc w organizacji regat żeglarskich podczas XV Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych
  • Dla wyw. Patryka Lewczuka za wzorowe pełnienie funkcji bosmana oraz zbudowanie
   jachtu 'Smuga'
  • W imieniu drużynowego dziękuję też dh. Szymonowi Kilianowi za opiekę nad kanciapą 96WrWDH i dbałość o sprzęt drużyny
Czuwaj!
Adam Dacko, phm.