Rozkaz L6/2011

Wrocław, 09.11.2011

  1. Otwarcia i zamknięcia prób
    1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerki orlej druhnie Annie Lewandowskiej. Opiekunem próby jest druh Piotr Bagiński.
    2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień harcerza orlego druhowi Jakubowi Ostrowskiemu. Opiekunem próby jest druhna Grzegorz Bakuliński.
Czuwaj!
Komandor Adam Dacko, phm