Rozkaz L1/2012

Wrocław, 29.01.2012

  1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych zamykam próbę i przyznaję stopień harcerki orlej druhnie Magdalenie Tymiak.
Czuwaj!
Komandor, Adam Dacko, phm