Przydatne linki, strony i materiały

Szablony dokumentów

Deklaracja członkowska [wiek 16+]

Papier firmowy Hufca

Karta biwaku

Wniosek o powołanie gromady/drużyny

Wniosek o powołanie zespołu

Zgoda na przynależność do ZHP [wiek <16]

Zgoda na wyjazd

Zobowiązanie do prowadzenia gromady/drużyny

Zobowiązanie opiekuna gromady/drużyny

 

Skauting

Inne organizacje harcerskie

Zespoły GK

 • zhp.pl - stona główna Związku Harcerstwa Polskiego
 • dokumenty.zhp.pl - wszystkie uchwały, dokumenty, decyzje regulujące nasze istnienie w ZHPie
 • komunikaty.gk.zhp.pl - komunikaty GK
 • konsultacje.zhp.pl - pomysły na zmiany w metodykach poddane pod otwartą dyskusję
 • ksztalcenie.zhp.pl - o kształceniu dla kształceniowców
 • program.zhp.pl - Wydziały Programowy oraz powstający dopiero Inspiracji i Poradnictwa - bank pomysłów, zbiór materiałów
 • zhp.pl/woda - strona Wydziału Wychowania Wodnego
 • promocja.zhp.pl - czyli harcerski PR: o kontakcie z rodzicami, sojusznikami, akcjach kierowanych na zewnątrz, wyglądzie strony internetowej, także: Katalog Identyfikacji Wizualnej, regulacje prawne dot. np. prasy, praw autorskich itp. - rzeczy, z których istnienia przeciętny instruktor nie zdaje sobie sprawy
 • propozycje.zhp.pl - zbiór publikacji zespołów i pojedynczych instruktorów w prawie każdej harcerskiej dziedzinie zawierający wskazówki organizacyjne, propozycje programowe, konspekty zajęć itp., także aktualne konkursy
 • regiony.zhp.pl - efekt pracy zespołów promocji z całego kraju, czyli co w trawie piszczy w każdej z chorągwi
 • rodzice.zhp.pl - harcerskie podstawy dla rodziców
 • silniduchem.zhp.pl - Wydział Wychowania Duchowego i Religijnego - materiały, teksty i konspekty dotyczące tego właśnie aspektu wychowywania
 • specjalnosci.zhp.pl - podstawy działania drużyn specjalnościowych
 • zapytaj.zhp.pl - zbiór pytań i odpowiedzi na (prawie) każdy temat - pytającym i odpowiadającym może być każdy!
 • skauting.zhp.pl - Wydział Zagraniczny - informacje o międzynarodowych zlotach i wszelakich informacjach dotyczących nawiązania współpracy ze skautami (niekoniecznie na wielką skalę)
 • wnt.zhp.pl - Wydział Nowych Technologii - do wypróbowania program Żarłok do prowadzenia magazynu żywnościowego na obozie samodzielnym
 • zhp.pl/strategia strategia - czyli do czego my, jako ZHP, dążymy, na czym mamy się skoncentrować w naszej pracy
 • zjazd.zhp.pl - Władze ZHP

Metodyczne

Inspiracje

Kształceniowe

Czasopisma, serwisy harcerskie

 • czuwaj.zhp.pl - internetowa wersja miesięcznika instruktorskiego "Czuwaj"
 • harcweb.pl - otwarty blog harcerski - każdy może opublikować tu swoje "przemyślenia harcerskieg"
 • hr.bci.pl/news.php - Internetowe Pismo Ruchu Harcerskiego
 • kuznica.net.pl - portal ZHru - artykuły o tematyce harcerskiej, częściowo skierowanej tylko do instruktorów ZHRu, ale w dużej mierze uniwersalnej
 • natropie.zhp.pl - czasopismo wędrowników - każdy może wysłać swój artykuł do redakcji
 • prasaharcerska.pl - Niezależne Wydawnictwo Harcerskie - Elektroniczne archiwum niezależnej prasy harcerskiej z lat 1980-1989 - skany kilkunastu tytułów, potężny zbiór
 • youtube.com/user/tvpoprostu - zbiór filmów mniej oficjalnych, ale w 100% harcerskich
 • youtube.com/user/ZHP360 - oficjalny kanał ZHPu

Wydarzenia

Składnice internetowe

Formalności spoza harcerstwa

 • www.men.gov.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej -> przepisy regulujące organizowanie wypoczynku
 • www.gis.gov.pl - Główny Inspektorat Sanitarny -> wymagania sanitarne na obozach
 • lokalne kuratorium albo to, na którego terenie organizujemy obóz -> przepisy, lokalne wymagania