Nowe drużyny na Stanicy

W dniu 5 kwietnia 2016 roku, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Stanicy, Komendant Hufca phm. Rafał Rumianowski powołał przy naszym Związku Drużyn dwie nowe jednostki:
- Próbną Wrocławską Wodną Drużynę Harcerską,
- Próbny Wrocławski Wodny Krąg Akademicki.

Obecnie jednostki te skupiają się na naborze nowych członków, natomiast znane są już wstępne założenia co do planu prowadzonych działań.
Pierwsza z nich planuje swoje zbiórki na piątkowe popołudnia. Drużyna pracuje z pionem młodszoharcerskim (10-13 lat) i jest koedukacyjna. Poszukują także osób, chętnych do wyjazdu z nimi na obóz letni hufca.
Druga jednostka przeznaczona jest dla osób, które zakończyły etap szkoły średniej lub są w trakcie zdobywania wykształcenia wyższego. Spotykają się w tygodniu, a w soboty prowadzą prace bosmańskie przy powierzonym im jachcie.
Kontakt do kadr prowadzących jednostki znajdziesz tutaj.

Jednocześnie informujemy wszystkich Państwa, którzy pytali nas o drużynę dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat, iż podjeliśmy działania w celu jej utworzenia. W okresie wiosenno-letnim kadra gromady przejdzie zajęcia doszkalające z metodyki zuchowej, a jednostka zostanie uruchomiona we wrześniu. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia na adres e-mail how.stanica@gmail.com, a w tytule wiadomości prosimy o podanie hasła Zuchy. Po otrzymaniu wiadomości dalsze informacje prześlemy przez pocztę elektroniczną.