Obóz 2007 - Wilcze

Obóz w 2007 roku odbył się na bazie obozowej Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej, w Wilczu.