Obozy

   Szanowni Państwo,
   tegoroczny obóz organizowany przez Kadry Wrocławskiego Związku Drużyn Stanica odbędzie się w terminie 14 lipca- 4 sierpnia nad jeziorem Charzykowskim w Kopernicy na bazie Hufca ZHP Pabianice. Podobnie jak w zeszłym roku baza w Lubniewicach, baza w Kopernicy jest rozkładana na początku lata nad brzegiem jeziora i zapewnia nam wszelkie udogodnienia przy jednoczesnym zachowaniu bliskości do natury i charakteru leśnego obozu. Wyjazd na obóz zaplanowany jest na 13 lipca- wczesnym popołudniem spotkamy się na przystani, by przygotowany sprzęt spakować do transportu a w nocy z 13 na 14 lipca wyjedziemy w kierunku na Charzykowe. 

[ W przygotowaniu] Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu do pobrania.

Organizator:
Kadry Wrocławskiego Związku Drużyn "Stanica"

Miejsce:
Baza Hufca ZHP Pabianice w Kopernicy pabianice.zhp.pl/hal/bazy-hufca-zhp-pabianice/kopernica/

Termin:
Zuchy: 19 lipca - 28 lipca 2017 (10 dni)
Harcerze: 14 lipca - 04 sierpnia 2017 (22 dni)

Komendant
podharcmistrz Konrad Krakowiak, Komandor WZD "Stanica",
tel. 519 058 314, e-mail: konrad.krakowiak@zhp.net.pl

Kwatermistrz
podharcmistrz Irena Dołyk, e-mail: irena.dolyk@zhp.net.pl

Spotkanie informacyjne:
6 maja godz: 13.15 na HOW Stanica

 

Koszt:
Zuchy: 895 zł 1)
Terminy płatności:
300 zł - I wpłata do dnia 29 kwietnia,
500 zł - II wpłata do dnia 29 maja,
95 zł - III wpłata do dnia 29 czerwca.


Harcerze: 1450 zł 1) 2)
Terminy płatności:
300 zł - I wpłata do dnia 29 kwietnia,
500 zł - II wpłata do dnia 29 maja,
650 zł - III wpłata do dnia 29 czerwca.

1) Istnieje możliwość, iż w zależności od powodzenia naboru na obóz, cena obozu zostanie obniżona i koszt III wpłaty ulegnie zmianie na mniejszą kwotę. Informacja odnośnie wysokości III wpłaty zostanie opublikowana na początku czerwca. Niezależnie od akcji naborowej cena nie zostanie podniesiona.

2) Lista osób, które wypracowały zniżkę poprzez aktywny udział i zaangażowanie w prace bosmańskie w sezonie zimowym zostanie opublikowana do 22 kwietnia. Cena obozu wynosi dla tych osób obecnie 1350 zł (wysokość III wpłaty- 550zł).

Prosimy o wpłaty na konto:

Hufiec Wrocław Wschód - WZD „Stanica”
ul. Kożuchowska 13, 51-631 Wrocław

55 1750 0012 0000 0000 3531 1769

Tytuł przelewu:
jeśli nie potrzebują Państwo otrzymać faktury VAT:
" [imię nazwisko dziecka], Składka członkowska zadaniowa nr (1,2 lub 3) ", czyli wyglądać powinno to tak:

"Jan Kowalski; Składka członkowska zadaniowa nr 1";


jeśli potrzebują Państwo otrzymać fakturę VAT:
" [imię nazwisko dzieckaWpłata na obóz nr (1,2 lub 3 )", czyli wyglądać powinno to tak:

"Jan Kowalski; Wpłata na obóz nr 1".

UWAGA: Każda wpłata będzie fakturowana w miesiącu, w którym została wpłacona.
W celu odbioru należy skontaktować się z Komendą Hufca Wrocław Wschód: wroclawwschod.zhp.pl/kontakt/

[ W przygotowaniu] Informacja dla uczestnika:
- szczegółowy adres, informacje na temat kadry i bazy
- lista najpotrzebniejszych rzeczy do spakowania

Informujemy, że w skutek konieczności pokrycia wszystkich kosztów obozu przed jego rozpoczęciem, w przypadku skróconego wyjazdu dziecka na nasz obóz, pieniądzę nie będę zwracane. 

Istnieje możliwość dofinansowania obozu dla dziecka w przypadku trudnej sytuacji materialnej. W takim przypadku wniosek należy złożyć do dnia 6 maja.

 [wniosek o dofinansowanie obozu]