Strona głównaNasza oferta Port i postojowanie

Usługi portowe

Cennik usług w przystani w okresie 1.10.2013 do 31.10.2014

L.p.
Nazwa pakietu lub usługi
Cena/ opłata
1.
Umowa roczna COMFORT
Okres trwania minimum 1 rok1)2)
 
Obejmuje: postój łodzi w hangarze, stałe miejsce przy pomoście lub na boi, osobisty dostęp do ośrodka.
 
Opłata w wysokości 10 zł miesięcznie za 1 m2 łodzi (długość x szerokość). Płatne z góry w okresach kwartalnych.
2.
Umowa roczna STANDARD
Okres trwania minimum 1 rok1)2)
 
Obejmuje: postój łodzi na terenie pod plandeką, przechowanie osprzętu w hangarze, stałe miejsce przy pomoście lub na boi, osobisty dostęp do ośrodka.
Opłata w wysokości 6 zł miesięcznie za 1 m2 łodzi (długość x szerokość). Płatne z góry w okresach kwartalnych
3.
Umowa REZYDENT
Okres trwania od 1.04 – 31.102)
 
Stałe miejsce w porcie przez sezon przy pomoście lub na boi, możliwość korzystania z urządzeń ośrodka i przechowania osprzętu w hangarze
Miejsce przy pomoście:
Opłata w wysokości 100 zł miesięcznie dla szerokości do 2m i 150 zł za miejsce o szerokości do 3 m.
Postój na boi:
mała łódka - 50 zł miesięcznie
duża łódka - 75 zł miesięcznie
4.
POSTÓJ W PORCIE
lub na terenie zamkniętym, z możliwością korzystania z urządzeń ośrodka.
Opłata dobowa:
mała łódka - 7 złotych
duża łódka - 10 złotych
5.
HANGAROWANIE ŁODZI
Zimowe (w okresie od 1.10 do 30.04)
 
 
Letnie (w okresie od 1.05 do 30.09)
 
Możliwość korzystania z urządzeń ośrodka i slipowania
Zimowe 
opłata za cały okres w wysokości 90 zł za 1 m2 łodzi (długość x szerokość).
 
Letnie
mała łódka - 75 zł miesięcznie
duża łódka - 100 zł miesięcznie
6.
PRZECHOWANIE KAJAKA
w pomieszczeniu zamkniętym
Możliwość korzystania z urządzeń ośrodka
Opłata miesięczna 15 zł. 
Dobowa: 1 zł
7.
PRZECHOWANIE OSPRZĘTU
w pomieszczeniu zamkniętym (powierzchnia do 1m2)
Opłata miesięczna 15 zł 
Dobowa: 1 zł
8.
PRZECHOWANIE ŁODZI W HANGARZE
W sezonie (okres od 1.05 do 30.09)
Możliwość slipowania jednostki i korzystania z urządzeń ośrodka.

Opłata dobowa:
mała łódka - 10 złotych
duża łódka - 15 złotych

9.
SLIPOWANIE ŁODZI
mała łódka  – 10 zł
duża łódka – 15 zł
10.
Podłączenie do prądu
5 zł za dobę
11. Parkowanie przyczepy (teren zamknięty)
Opłata miesięczna 40 zł 
Dobowa: 3 zł
12. Parkowanie samochodu (teren zamknięty) 5 zł za dobę
 
Uwagi

1) Okres rozliczeniowy liczony jest za pełne miesiące kalendarzowe, bez względu na liczbę wykorzystanych dni w danym miesiącu.

2) W przypadku konieczności okresowego zamknięcia portu (np. ze względu na wodę powodziową), postój w porcie może nie być możliwy. Wtedy obowiązek zabezpieczenia jachtu spoczywa na armatorze. Jeżeli ograniczenia będą trwały dłużej niż miesiąc, to opłata za postój zostanie obniżona.

3) Przy wyliczaniu powierzchni przechowywania sprzętu wykorzystywana jest maksymalna długość jachtu i szerokość łodzi lub łoża

4) Podane ceny usług obowiązują do 31.10.2014.

5) Zarządzający przystanią nie prowadzi całodobowego nadzoru nad sprzętem pływającym.

6) W przypadku usług długookresowych sporządzane są umowy pisemne.

7) Opłaty są wnoszne z góry

8) Usługi są świadczone w ramach posiadanych możliwości.