Rozkaz L1/2016

 

Wrocław, 29.02.2016r.

 

1. Zamknięcia prób
1.1. Na wniosek Opiekuna Próby zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na stopień Harcerki Rzeczypospolitej druhnie Joannie Szajdzie.

2. Otwarcia prób
2.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej:

 • dh Annie Chojnackiej, opiekun próby- Konrad Krakowiak,
 • sam. Aleksandrze Palus, opiekun próby- Konrad Krakowiak,
 • dh Hannie Pieńkowskiej, opiekun próby- Konrad Krakowiak,
 • dh Idze Poprawie, opiekun próby- Konrad Krakowiak.

2.2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego:

 • odkr. Marcinowi Kostowskiemu, opiekun próby- Kamil Kordiumow.

2. Bosmani
2.1. Podaje do wiadomości zaktualizowaną listę bosmanów i dziękuję dotychczasowym bosmanom, którzy przekazali swoje jachty za opiekę nad nimi:

 • Bidula – Teodor Czeczenikow, 96WrWDH
 • Cały dobytek – Rafał Marcinkowski, 32WDH "Ekisana"
 • Kalarepa – Erwin Kulczak, 96WrWDH
 • Klakier – Mateusz Głuch, 38WDS "Target"
 • Maniana – Szymon Grabski, 96WrWDH
 • Pegaz – Przemysław Bartoszek, 17WrWDH "Bandana"
 • Problem – Karolina Lizunova, 17WrWDH "Bandana"
 • Smuga – Błażej Szumowski, 96WrWDH
 • Bączki – Ewa Dziubińska, Hela Czeczenikow, 5WrWDH 

 

Czuwaj!
Komandor Konrad Krakowiak, pwd.